BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Silne nastawienie na rezultaty
może generować ryzyka społeczne w firmie


 
 

Pamiętajmy brak kultury szacunku w miejscu pracy może przełożyć się na:

  • bariery utrudniające integrację i współpracę w ramach zespołów pracowników i między różnymi zespołami

  • wyższy niż normalnie wskaźnik absencji chorobowej w Firmie

  • wysoką liczba skarg ze strony klientów i ich niski poziom satysfakcji z obsługi

  • obniżony poziom wydajności i jakości pracy pracowników firmy na wszystkich szczeblach

  • wyższy niż normalnie wskaźnik fluktuacji w Firmie

  • silne bariery w komunikowaniu w Firmie

  • brak zaufania do kadry zarządzającej i kryzysu przywództwa

  • niechęć do poszukiwania zmian i innowacji niezbędnych dla rozwoju Firmy


|CZAS TO ZMIENIĆI

|Wdrożenie CIVILITY od A do Z|