BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Szkolenia

|KULTURA SZACUNKU - PRZYKŁADOWE SZKOLENIA|


 
KULTURA SZACUNKU W&nbspMIEJSCU PRACY<br>- szkolenie 	wprowadzające 1

KULTURA SZACUNKU W MIEJSCU PRACY
- szkolenie wprowadzające

 
POŻĄDANE ZACHOWANIA W&nbspMIEJSCU PRACY <br>- warsztat2

POŻĄDANE ZACHOWANIA W MIEJSCU PRACY
- warsztat

 

|KULTURA SZACUNKU - PRZYKŁADOWE SZKOLENIA|


Grupa docelowa

Zarząd, Wyższa Kadra Kierownicza, HR

Grupa docelowa

pracownicy firm zainteresowanych wprowadzeniem kultury szacunku oraz wyeliminowaniem zachowań niepożądanych, grupy odpowiedzialne za budowanie kultury relacji pracowniczych tworzących partnerstwo i stymulujących efektywność (pracownicy wszystkich szczebli)

Wymiar godzinowy

8 godzin dydaktycznych / 1 dni

Wymiar godzinowy

16 godzin dydaktycznych / 2 dni

Cel szkolenia

Prezentacja zagadnienia CIVILITY począwszy od źródeł powstania poprzez ewolucje zastosowań; aspekty biznesowe i współzależności polityki CIVILITY z kultura organizacyjną firmy: dyskusja korzyści wynikających z praktyki kierowania realizowanej w oparciu o kulturę szacunku. Promocja polityki CIVILITY poprzez zapoznanie z przykładami osadzenia / wdrożenia kultury szacunku jako praktycznej ścieżki budowania kultury partnerstwa i proaktywności.

Cel szkolenia

Warsztat wypracowujący i wprowadzający zachowania kultury szacunku do relacji zarządczych; opanowanie pożądanych postaw i reakcji w procesach zarządzania w obszarach: planowania, powierzania / odbierania zadań, monitoringu i ewalauacji. Rozwój kompetencji CIVILITY poprzez wypracowanie ram i zasad komunikacji w środowisku pracy. Wyznaczenie pożądanych kierunków zmian w zakresie reprezentowanych postaw i zachowań pracowników.

Zagadnienia ramowe

 • CIVILITY – definicje, źródła, ewolucja,

 • Rozumienie CIVILITY jako kultury szacunku w miejscu pracy – wymiar społeczny, zarządczy, interpersonalny,

 • Zachowania sprzeczne z kulturą szacunku w miejscu pracy – przykłady, uwarunkowania,

 • Zachowania sprzeczne z kulturą szacunku w miejscu pracy – szkody, które ponosi firma i konsekwencje groźne dla rozwoju firmy,

 • Korzyści z systemowego osadzenia kultury szacunku w miejscu pracy – perspektywy, zarządcze, kulturowe oraz strategiczne,

 • Kultura szacunku w miejscu pracy jako element profilaktyki antymobbingowej oraz szeroko rozumianego CSR,

 • Wsparcie zarządzania efektywnością pracy poprzez zachowania organizacyjne charakterystycznymi dla kultury szacunku.

 • Zagadnienia ramowe

 • Opisanie celu i wyznaczenie obszaru dla wdrożenia kompetencji kultury szacunku,

 • Kultura szacunku w komunikacji – wypracowanie katalogu zachowań wspierających proces wymiany informacji,

 • Operacjonalizacja kompetencji CIVILITY dla wyznaczonego obszaru – przełożenie na zachowania, opracowanie listy pożądanych zachowań pracowniczych, dobór wskaźników,

 • Trening w oparciu o techniki role-play, zachowań pożądanych w ramach wydzielonych obszarów – wypracowanie standardów minimum kompetencji,

 • Wypracowanie indywidualnych planów rozwoju w zakresie doskonalenia stosowania kompetencji w codziennej pracy,

 • Wypracowanie standardów zachowań wobec reprezentacji zachowań sprzecznych z kulturą szacunku w miejscu pracy,

 • Trening w oparciu o techniki role-play, przekazywania informacji zwrotnej w zakresie naruszenia kultury szacunku.

 • Grupa docelowa

  Zarząd, Wyższa Kadra Kierownicza, HR

  Wymiar godzinowy

  8 godzin dydaktycznych / 1 dni

  Cel szkolenia

  Prezentacja zagadnienia CIVILITY począwszy od źródeł powstania poprzez ewolucje zastosowań; aspekty biznesowe i współzależności polityki CIVILITY z kultura organizacyjną firmy: dyskusja korzyści wynikających z praktyki kierowania realizowanej w oparciu o kulturę szacunku. Promocja polityki CIVILITY poprzez zapoznanie z przykładami osadzenia / wdrożenia kultury szacunku jako praktycznej ścieżki budowania kultury partnerstwa i proaktywności.

  Zagadnienia ramowe

 • CIVILITY – definicje, źródła, ewolucja,

 • Rozumienie CIVILITY jako kultury szacunku w miejscu pracy – wymiar społeczny, zarządczy, interpersonalny,

 • Zachowania sprzeczne z kulturą szacunku w miejscu pracy – przykłady, uwarunkowania,

 • Zachowania sprzeczne z kulturą szacunku w miejscu pracy – szkody, które ponosi firma i konsekwencje groźne dla rozwoju firmy,

 • Korzyści z systemowego osadzenia kultury szacunku w miejscu pracy – perspektywy, zarządcze, kulturowe oraz strategiczne,

 • Kultura szacunku w miejscu pracy jako element profilaktyki antymobbingowej oraz szeroko rozumianego CSR,

 • Wsparcie zarządzania efektywnością pracy poprzez zachowania organizacyjne charakterystycznymi dla kultury szacunku.


 • Grupa docelowa

  pracownicy firm zainteresowanych wprowadzeniem kultury szacunku oraz wyeliminowaniem zachowań niepożądanych, grupy odpowiedzialne za budowanie kultury relacji pracowniczych tworzących partnerstwo i stymulujących efektywność (pracownicy wszystkich szczebli)

  Wymiar godzinowy

  16 godzin dydaktycznych / 2 dni

  Cel szkolenia

  Warsztat wypracowujący i wprowadzający zachowania kultury szacunku do relacji zarządczych; opanowanie pożądanych postaw i reakcji w procesach zarządzania w obszarach: planowania, powierzania / odbierania zadań, monitoringu i ewalauacji. Rozwój kompetencji CIVILITY poprzez wypracowanie ram i zasad komunikacji w środowisku pracy. Wyznaczenie pożądanych kierunków zmian w zakresie reprezentowanych postaw i zachowań pracowników.

  Zagadnienia ramowe

 • Opisanie celu i wyznaczenie obszaru dla wdrożenia kompetencji kultury szacunku,

 • Kultura szacunku w komunikacji – wypracowanie katalogu zachowań wspierających proces wymiany informacji,

 • Operacjonalizacja kompetencji CIVILITY dla wyznaczonego obszaru – przełożenie na zachowania, opracowanie listy pożądanych zachowań pracowniczych, dobór wskaźników,

 • Trening w oparciu o techniki role-play, zachowań pożądanych w ramach wydzielonych obszarów – wypracowanie standardów minimum kompetencji,

 • Wypracowanie indywidualnych planów rozwoju w zakresie doskonalenia stosowania kompetencji w codziennej pracy,

 • Wypracowanie standardów zachowań wobec reprezentacji zachowań sprzecznych z kulturą szacunku w miejscu pracy,

 • Trening w oparciu o techniki role-play, przekazywania informacji zwrotnej w zakresie naruszenia kultury szacunku.